top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1. cizimarsivi.com

Firma Adı: cizimarsivi.com

Adres : vektorelcizimarsivi@gmail.com

Gsm : 0553 433 02 03

Yukarıda bilgileri yer alan kişi, www.cizimarsivi.com internet sitesi vasıtasıyla dijital vektörel doküman satışını  yapmakta olup bundan sonra “cizimarsivi.com”  olarak anılacaktır.

 

1.2. ALICI

Şirket: (Fatura-Şirket Adı)

Adres: (Fatura Adresi)

Şirket Vergi No: (Fatura V.N)

Şirket Vergi Dairesi: (Fatura V.D)

Kayıt Yaptıran Ad, Soyad / Unvan: (Site_Kayıt Formu)

Telefon No: (Site_Kayıt Formu)

E-Posta: (Site_Kayıt Formu)

Yukarıda bilgileri yer alan kişi,  ("Şartlar"), cizimarsivi.com (bundan böyle "bu Web Sitesi" veya "cizimarsivi.com" olarak anılacaktır) ile siz (Kullanıcı) arasındaki yasal ilişkiyi ayarlamak için kullanılır. Hizmet Şartları, kullanıcıların ("kullanıcı" veya "kullanıcılar", uygun olduğu şekilde); cizimarsivi.com´un sahip olduğu terimler-içeriğini indirmek ve kullanmak; ve Site aracılığıyla sağlanan hizmetler ("Hizmet" veya "Hizmetler", örneğin uygulanabilir).

www. cizimarsivi.com internet sitesi üzerinden, görselleri,çizimleri vektörleri Ai, Png,Pdf ve Dxf gibi kendi şirketi adına “KULLANICI”ların kullanımı veya kendi kullanımını kendisi gerçekleştirmek için satın alan kişi olup bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.

 

1.3. KULLANICI

KULLANICI Ad, Soyad / Unvan: (Site_Kayıt Formu)

E-mail: (Site_Kayıt Formu)

Yukarıda bilgileri yer alan kişi ya da kişiler, cizimarsivi.com dan birine ve/veya ikisine birden katılacak olan ve ALICI’nın kayıt formunda e-posta adresini belirttiği kimse “KULLANICI” olarak anılır. KULLANICI’’nın ödeme sonrası doğrudan satın almak istediği içeriği verilen link veya ilgili panel ekranından indirme yapabilir  “İçerik Dosyasını İndirebilir”. Bu lisans ile KULLANICI’, vektörel ve çizimleri  indirme kullanma  ek kaynakları indirme hakkını elde eder.

Web Site içeriği ücretli/ücretsiz izinsiz olarak dağıtılamaz ve satılamaz.

Kullanıcı Kullanım Şartları:

• Satın alınan veya ücretsiz indirilen içerikleri kişisel veya ticari projeler için fiziksel baskı olarak kullanabilirsiniz.

• İçeriklerin dijital ortamlarda veya  tasarımınızın bir parçası olarak kullanmakta özgürsünüz.

• İçeriklere Alt lisans vermenize, yeniden satmanıza veya kiralamanıza izin verilmez.

• Herhangi bir çevrimiçi veya çevrimdışı arşive veya veritabanına dahil etmenize izin verilmez.

• Satın alma hakları devretmez.

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

İçerikler www. cizimarsivi.com sitesi üzerinde satışı yapılan ve çevrimdışı platformlar üzerinden paylaşım yöntemi ile gerçekleştirilebilir.

EK KAYNAKLAR: web sayfası muhteviyatı olan vektörel çizim görüntüleri içinde aktarılan bazı bilgilerin pratik kullanımına destek olma amacı taşıyan pdf, cdr ve jpg formatında indirilebilir dokümanları tanımlar.

SİTE: cizimarsivi.com ’a ait internet sitesini www. cizimarsivi.com ve wix.com şirketi tarafından oluşturulmuş olan izlemelerin yapılacağı, ek kaynakların indirileceği ve vektörel çizimlerin barındırıldığı yer olan (cizimarsivi.com) alanlarını tanımlar.

KAYIT FORMU: cizimarsivi.com sitesinde bulunan ve ALICI’nın kendisi ya da KULLANICI’’sı için doldurduğu; ALICI ve KULLANICI’’ların iletişim bilgilerini barındıran dokümandır. ALICI’nın talep etmesi durumunda KAYIT FORMU, cizimarsivi.com’un SİTE’si üzerinden değil; ALICI’nın aynı bilgileri elektronik posta, faks gibi diğer araçlarla cizimarsivi.com sitesine iletmesi ile de hayat bulabilir.

GİRİŞ LİSANSI: cizimarsivi.com´a giriş yaparak içerikleri izleme ve ek kaynaklardaki araçları indirme hakkıdır. Giriş lisansı, sadece satın alması yapılan program ya da ÇİZİMLER için geçerlidir. Bu giriş lisans hakkı, sözleşmenin ifa edilmesine müteakip ne zaman sona ereceği hakkı saklı tutulur.

TARAFLAR: ALICI, cizimarsivi.com ve KULLANICI’yı tanımlar.

SÖZLEŞME: cizimarsivi.com ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi tanımlar.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşmesinin konusu, ALICI’nın www. cizimarsivi.com internet sitesi üzerinden satın aldığı eğitim içerikli içeriklerin özelliklerine ilişkin hususları, içeriklerin kullanımına dair kuralları ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer alan tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI tarafından KAYIT FORMU vasıtasıyla, işbu SÖZLEŞME onaylanmakla SÖZLEŞME hayata geçmiş olur. ALICI ödeme işlemini gerçekleştirdikten sonra, satın almış olduğu içeriklerin  ALICI’nın ve/veya KULLANICI’nın kullanımına açılmasıyla içeriklerin indirilmesiyle  sözleşme ifa edilmiş ve sözleşme konusu ürün teslim edilmiş olur.

 

5. SÖZLEŞMEYE KONU VEKTÖR ÇİZİMLERININ ÖZELLİKLERİ ve FİYATLANDIRILMASI

5.1.. İçeriklerin fiyatlandırması, ALICI’nın talep ettiği talep ettiği içerik  sayısına göre belirlenir. Bu içeriklerin izleme hakkını tanıyan fiyatlandırma cizimarsivi.com sitesinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Sıkçça sorulan sorular bölümünde belirtildiği gibidir. Talep edilen içerik sayısının belirtilenden yüksek olması ve/veya ALICI’nın KULLANICI sayısı dışında farklı bir hizmet kalemini fiyat paketine ekletmeyi talep etmesi durumunda, cizimarsivi.com elektronik posta veya diğer kanallar vasıtasıyla ALICI’ya özel fiyat teklifini iletebilir.

5.2. ALICI, cizimarsivi.com´a ait internet sitesinde SÖZLEŞME konusu içeriklerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile kullanıma açılması bilgilerini sözlü veya yazılı , bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3. ALICI’nın yeterli sayıda KULLANICI’sı olmaması durumunda, hak ettiği ancak kullanamadığı içeriklerin hak ya da hakları, sözleşme ifası akabinde süresi saklı olmak kaydı ile saklıdır. ALICI, bu süre boyunca, yeni bir KULLANICI bilgisini cizimarsivi.com yazılı olarak iletmesi durumunda; yeni KULLANICI için giriş lisansı cizimarsivi.com tarafından oluşturulacaktır. Buna mukabil, süre zarfında, ALICI tarafından bu hak kullanılmaz ise ALICI bu hakkını kaybedecektir. ALICI, hak kaybından sonra, eğer talep ederse, yeni KULLANICI’lar için güncel fiyatlandırma üzerinden tekrar alım yapmayı kabul eder.

 

5.4. ALICI, KAYIT FORMU’nda belirttiği KULLANICI’ların kendisine ait olan ya da adına çalıştığı şirketin çalışanı olduğunu kabul eder. ALICI, kendi bordrosunda/kendi bünyesinde resmen çalışmayanları KULLANICI olarak belirtemez ve onlar adına içerik talep edemez.

 

5.5. GİRİŞ LİSANSI bulunan KULLANICI’nın işten ayrılması durumunda, KULLANICI, içerik kullanım hakkını kaybetmiş olur.  ALICI ve/veya KULLANICI yeni bir GİRİŞ HAKKI lisansı talebinde bulunamaz ve bu içerik/hakkı başka bir KULLANICI’ya devredemez ve/veya devredilmesini talep edemez.

 

5.6. İşbu sözleşme maddesine dayanarak satın alınan içeriklerin dijital ortamlarda içerikleri kullanmaya yarayan programların uygun sürümlerinin kullanılması ve içeriğin düzenlenebilme kabiliyeti Alıcıya ait olup kullanılmaması bu sebeple içeriklere erişimin sağlanamaması kullanıcının kendi sorumluluğunda bulunur ve ilgili bilgisayar programını temin ve kullanımı Alıcıya aittir.

 

5.7. SİTE’deki ÇİZİMLER ve EK KAYNAKLAR sadece, KULLANICI’nın kullanımı içindir. Bu sözleşme ÇİZİMLER’ın ve EK KAYNAKLAR’ın telif hakkını vermez. ÇİZİMLERI’ın ve EK KAYNAKLAR’ın telif hakkı cizimarsivi.com´a aittir.

 

6. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.ALICI, sözleşme konusu satın aldığı programı, cizimarsivi.com´da belirttiği internet sitesine giriş yaparak kullanacağını kabul eder. SİTE’ye giriş yapıp ÇİZİMLER’ı izleme ve EK KAYNAKLAR’ı indirme hakkı, cizimarsivi.com GİRİŞ LİSANS hakkını veren elektronik postayı KULLANICI’ya göndermesi akabinde başlar ve bu süre saklı kalmak kaydı ile sonra sona erer. Bu süre sonunda ALICI, eğer yeniden cizimarsivi.com giriş talep ederse, ve yeniden talep etme durumunda güncel fiyatlandırma üzerinden tekrar satın alma yapmayı kabul eder.

 

6.2. ALICI ve KULLANICI’lar satın alınan VEKTÖR ÇİZİMLERının kendisini, içerik bilgilerini, resim, logo, metin vb. görsel imgeleri çoğaltmayacağını, gerek görsellerin gerekse de görsellerin metin dökümünü kopyalamayacağını, GİRİŞ LİSANS’ını (şifresini) başkasına vermeyeceğini, başkalarının kullanımına açmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde bir başka siteye veya platforma yüklemeyeceğini; bu tür eylemleri gerçekleştirerek herhangi bir ticari kazanç ve manevi menfaat sağlamayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ALICI ve KULLANICI’lar, bu hükme muhalif davranışların cizimarsivi.com nezdinde doğuracağı maddi ve manevi zararları tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ve KULLANICI’ların, İşbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri her türlü zararlardan bizzat ALICI sorumlu olup meydana gelen zararlardan cizimarsivi.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

6.3. KULLANICI’ların e-posta adresleri ve şifreleri ile elde ettikleri GİRİŞ LİSANSI, sadece tekil kişi olan KULLANICI’ya aittir. KULLANICI’nın VEKTÖRları ortak erişim alanlarında, şirket intranet ortamında, sosyal medyada ve diğer olası mecralarla kullanıma açması, izletmesi ve kopyalaması yasaktır. Bununla birlikte, KULLANICI, işbu sözleşmenin veya bu sözleşme çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini, KULLANICI adı ve şifresini (giriş lisansını) kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredemez ve paylaşamaz.  Tersine mühendislik yapmak ya da site’nin kaynak kodunu bulmak gibi işlemlerde bulunamaz. KULLANICI bu hükme muhalefetten doğacak davranışların cizimarsivi.com nezdinde doğuracağı maddi ve manevi zararları tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumdan, onun adına kayıt yapan ALICI’da müteselsilen sorumludur.

 

6.4. ALICI ve KULLANICI’ bu sözleşmede bulunan hususları okuduğunu ve bu hususlar hakkında bilgisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde SÖZLEŞME Madde 10’da yer alan cezai şart hükümlerini bildiğini ve bu hususları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca cizimarsivi.com işbu Sözleşmesini ve Site Kullanım Koşullarına aykırı davranıldığının fark edilmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, bildirimde bulunmadan üyeliğe son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

 

7.  cizimarsivi.com Yükümlülükleri

7.1. cizimarsivi.com, uygun gördüğü koşul ve şartlarda içeriklerin ücretleri konusunda belirli sürelerle ve/veya süresiz olarak indirim, kampanya ve promosyon yapabilir. Bu kampanya, indirim ve promosyonu belirleme ve bunları kaldırma yetkisi tamamen cizimarsivi.com´a aittir. Bu anlaşma ve kampanyalar sadece yapıldığı dönemi kapsar. İlgili dönem öncesi veya sonrası aynı hizmeti daha yüksek bedelli satın aldığından bahisle, ALICI aradaki ücret farkını talep edemez. Kampanya döneminde olsa dahi ilgili kampanya promosyon koşullarına uymaması sebebi ile ya da kampanya ve promosyonların kontenjanlarla sınırlı olmasından kaynaklanan nedenlerle kampanyadan yararlanamayan ALICI,  standart ücret ile kampanya ücreti arasındaki ücret farkını ya da promosyon avantajlarını talep edemez. cizimarsivi.com, içerikleri ya da çizimlerin bir parçasını farklı mecra ya da online ortamda, farklı bir fiyatla satışa sunabilir. Bu durum ALICI nezdinde bir hak sağlamaz.

7.3. cizimarsivi.com, Sitede sunulan içerik ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; siteye yüklenen ancak daha sonraları içerik veya teknik anlamda hatalı olduğu ortaya çıkan veya öngörülemeyen herhangi bir nedenle içeriklerin bir kısmının veya tamamının erişimini KULLANICI’ların erişimine kapatabilme, VEKTÖR içeriklerinde değişiklik ve güncelleme yapabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. cizimarsivi.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan, açıklama yapmaksızın ve ön bilgi vermeden kullanabilir.  Tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu SÖZLEŞME’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda SİTE’de yayınlayarak değiştirebilir.

 

8.TARAFLARIN DİĞER KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. ALICI ve KULLANICI, ÇİZİMLER’ın içeriğinde ve EK KAYNAKLAR’da aktarılan yöntemleri, önerileri ve yapılması tavsiye edilen iş ve işlemleri dikkate alıp almamakta, yaptırıp yaptırmamakta ve/veya kısmen yapıp/yaptırmakta kendi özgür iradesi ile karar verir. ÇİZİMLER’ın sorumluluğu sadece konu ile ilgili öneri, yöntem ve uyarılarda bulunmaktır. Bu uyarı, yöntem ve önerilerin uygulanması ya da uygulanmaması durumu; uygulanması ya da uygulanmamasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararlardan cizimarsivi.com hiçbir surette sorumlu değildir. ALICI ve KULLANICI önerilen uygulamaların ve yöntemlerin ortaya koyacağı tüm sonuçların sorumluluğunu koşulsuz kabul eder ve olası sonuçlardan cizimarsivi.com hiçbir şekilde mesul tutamaz ve talepte bulunamaz. cizimarsivi.com VEKTÖR program içeriklerinin %100 hatasız olduğuna dair hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

 

8.2. cizimarsivi.com, içeriklerinin KULLANICI’sı tarafından izlenip izlenmediği, izlendiyse ne kadar kısmının izlendiği, en son ne zaman izlendiği gibi hususları IP adreslerini tespit ederek elde etme ve bu bilgileri, talep etmesi durumunda, ALICI’ya raporlama hakkı bulunmaktadır.

8.3. cizimarsivi.com işbu Sözleşme kapsamında sunulan vektörel içerikleri site içerisinde belirtilen açıklamalar ve şartlara uygun olarak sunmayı taahhüt eder. Ancak KULLANICI’nın kullandığı teknolojik altyapı, telekomünikasyon ve elektrik enerjisi alt yapıları sorunlarından kaynaklanan nedenler ile internet erişim sağlayıcı firmaların sunduğu hizmetlerin sınırlandırılması veya erişim sağlayıcıların yükümlülüğünde bulunan teknik sorunlardan kaynaklanan aksaklıklardan cizimarsivi.com sorumlu değildir.

8.4. KULLANICI, SİTE’deki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden cizimarsivi.com sorumlu tutulamaz.

 

9. CAYMA HAKKI

Elektronik ortamda ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır. İşbu SÖZLEŞME de bu kapsamda yer aldığından bu SÖZLEŞME’de ALICI ya da KULLANICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. ALICI VE KULLANICI İçeriği bu şekilde satın aldığını kabul ve beyan etmektedir.

10. CEZAİ HÜKÜMLER

10.1. ALICI ve KULLANICI işbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere aykırı davranması halinde cizimarsivi.com´un askıya alma, erişimi kısıtlama veya tamamen engelleme hakkına sahiptir. Ayrıca cizimarsivi.com´un bir zarara uğraması, müşteri kaybından doğabilecek her türlü zararlardan müteselsilen ALICI ve KULLANICI aynı miktarda sorumludur. cizimarsivi.com, bu nedenle bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalırsa bundan doğan zararları ALICI’ya rücu edecektir.

10.2. ALICI ve KULLANICI’nın işbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere muhalefetten cizimarsivi.com nezdinde doğuracağı maddi ve manevi zararları tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumdan, onun adına kayıt yapan ALICI’da müteselsilen sorumludur.

 

11. SAİR HÜKÜMLER

11.1.İşbu sözleşme kapsamında elde edilen kişisel veriler, sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde, gerekli olduğu ölçüde işlenecektir. Taraflar, elde edilen kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak KVKK’ da düzenlenen tüm önlemleri almak, gizliliği sağlamak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suistimalden korumak için gereken fiziki ve teknik tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.2. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ALICI ile KULLANICI’nın üyelik formunda belirttiği elektronik posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. KULLANICI, üye olurken belirttiği elektronik posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 3 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

12.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep kabul edilecek tüm durumlardan (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, bakım gereksinimleri, elektrik kesintisi ve benzeri) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, TARAFLAR bundan sorumlu değildir. Bu sürede TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, cizimarsivi.com gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme, gereği gibi ifa etmeme veya temerrüt hükümleri uygulanmayacaktır. Mücbir sebep hallerinde İçerikler Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) ile Uyumluluğu

 

Herhangi bir ihlal bildirimini yanıtlamak ve Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) ve diğer ilgili fikri mülkiyet yasaları uyarınca uygun önlemleri almak bizim politikamızdır.

Telif hakkı olan materyaliniz cizimarsivi.com adresinde yayınlanmışsa veya telif hakkıyla korunan materyalinizle ilgili linkler arama motorumuz aracılığıyla iade edilmişse ve bu materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, bizimle irtibata geçmeniz gerekmektedir..

 

Sitemizde listelenen ve telif haklarınızı ihlal eden bilgileri yanlış beyan ettiğiniz takdirde (masraflar ve avukatlık ücretleri dahil) zararlardan sorumlu olacağınızı lütfen unutmayın.

Bu konuda önce adli yardım için bir avukata danışmanızı öneririz.

 

 

Telif hakkı ihlali iddiasında aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: İhlal edildiği iddia edilen materyali bize bildirin.

Sizinle iletişim kurabilmemiz için yeterli derecede iletişim bilgisi bulundurun.

İhlal edildiği iddia edilen telif hakkı kapsamındaki çalışmayı ve materyalin www.cizimarsivi.com arama sonuçlarında göründüğü en az bir arama terimi dahil olmak üzere yeterince ayrıntılı bir şekilde tanımlamalısınız.

İhlal edildiği iddia edilen materyal hakkında , materyalin şikayetçi tarafa ait olduğuna dair kanıt niteliğinde bir belge gönderin.

İhlal edildiği iddia edilen materyal hakkında tarafımıza ulaşacak bütün belgelerin üzerinde , hak talebinde bulunan kişinin imzası bulunmak zorundadır.

 

 

Yazılı Telif Hakkı Bildirimini https://www.cizimarsivi.com/iletisim  linkini tıklayarak burada bulunan kanallarla tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Şikayetiniz İncelendikten 1-7 iş günü içerisinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.’ cizimarisvi.com´un herhangi bir ifa zorunluluğu bulunmayıp bu durumlarda cizimarsivi.com ´dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme kapsamında yer alan hususlara ilişkin doğabilecek ihtilaflarda tüketicinin öncelikle ALICI’ya başvurması gerekmektedir. İhtilafın devam etmesi halinde tüketici, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ürün bedeline göre Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvuru yapabilecektir.

 

Ek;

İçerikler Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) ile Uyumluluğu

 

Herhangi bir ihlal bildirimini yanıtlamak ve Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) ve diğer ilgili fikri mülkiyet yasaları uyarınca uygun önlemleri almak bizim politikamızdır.

Telif hakkı olan materyaliniz cizimarsivi.com adresinde yayınlanmışsa veya telif hakkıyla korunan materyalinizle ilgili linkler arama motorumuz aracılığıyla iade edilmişse ve bu materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, bizimle irtibata geçmeniz gerekmektedir..

 

Sitemizde listelenen ve telif haklarınızı ihlal eden bilgileri yanlış beyan ettiğiniz takdirde (masraflar ve avukatlık ücretleri dahil) zararlardan sorumlu olacağınızı lütfen unutmayın.

Bu konuda önce adli yardım için bir avukata danışmanızı öneririz.

 

 

Telif hakkı ihlali iddiasında aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: İhlal edildiği iddia edilen materyali bize bildirin.

Sizinle iletişim kurabilmemiz için yeterli derecede iletişim bilgisi bulundurun.

İhlal edildiği iddia edilen telif hakkı kapsamındaki çalışmayı ve materyalin www.cizimarsivi.com arama sonuçlarında göründüğü en az bir arama terimi dahil olmak üzere yeterince ayrıntılı bir şekilde tanımlamalısınız.

İhlal edildiği iddia edilen materyal hakkında , materyalin şikayetçi tarafa ait olduğuna dair kanıt niteliğinde bir belge gönderin.

İhlal edildiği iddia edilen materyal hakkında tarafımıza ulaşacak bütün belgelerin üzerinde , hak talebinde bulunan kişinin imzası bulunmak zorundadır.

 

 

Yazılı Telif Hakkı Bildirimini https://www.cizimarsivi.com/iletisim  linkini tıklayarak burada bulunan kanallarla tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Şikayetiniz İncelendikten 1-7 iş günü içerisinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.

bottom of page